Máy tính khảo sát kho báu ngầm-cờ thủ

 

cờ thủ-Bởi vỉ tia sáng không xuyên qua được các tàng đất, nên chúng ta ở trên mặt đất không thể nhỉn thấy vật thể ở dưới đất, nhưng sóng âm thanh thì lại khác. Khi bác sl dùng cách gõ để chẩn đoán kiểm tra vùng phổi của bệnh nhân, đặt một tay lên ngực bệnh nhân, dùng ngón tay của tay kia gõ nhẹ bên trên, đồng thời chú ý láng nghe những âm thanh truyền lại khi gõ. Phương thức kiểm tra thản thể này chính là nguyên lý thãm dò sống ám. Bác sỉ gõ là để sản sinh sóng âm, sổng âm phản xạ dùng taí để nghe lại do đại não tiến hành phân biệt và phản tích đối với các thông tin sống âm mang đến, cuối cùng hỉnh thành ý kiến Chắn online chẩn đoán tình trạng phổi của bệnh nhản.
Sđng âm và tía sáng không giống nhau, nổ cố thể truyền xuống đất, xuyên Chắn onlinequa nham thạch. Nếu nó gập phái các khoáng sản như dầu mỏ, khí thiên nhiẽn… ò dưới đất thi sẽ phản xạ trở lại. Đương nhiên, sóng âm từ các nguồn khác nhau phản xạ trở lại thì cũng khác nhau, lợi dụng đặc điểm này của sống ám, khi thảm dò via
quộng> tvưởc hết phải dùng cách nổ hoữc phương pháp khác trễtx mặt đất để hình thành một nguồn chắn động sổng âm, lĩù đố sóng ủm truyền xuống dưới đát, sáu đđ ỏ tvên một đat dùng ra áy kiểm tra 8(5 ng đế tiếp nhận sông ám do vật thể dưới đất. phản xạ trở lại, và tiến hành phàn tích đòi với sóng Am phản xạ. Khi thâm dò quặng cò thể đòng thời sử dụng vài chiếc máy kiểm tra sống để chúng tìíng cai một tiếp nhận các sổng ảm phản xạ trở lại tít các vùng có độ sâu khác nhau, sau khi khuếch đại ghi lên bàng tìí hoặc đĩa từ. Số lượng của những số liệu thu thập được như thế rất lớn, mỗi một mặt cắt sẽ có thể có trên một triệu số liệu được ghi lại; xử lý một số liệu to lớn như vậy, dùng sức người thì khó mà hoàn thành, mà càn phải do máy tính gánh vác trọng trách này, xử lý với tốc độ cao một khối lượng rất lớn số liệu chính là sở trường của máy tính.

cờ thủ
Khi máy tính xử lý các số liệu thăm dò, trước hết phải lọc bỏ các “tạp âm” vô dụng xen kẽ trong khối lượng lớn số liệu, lại phài qua xử lý số liệu hàng loạt và xử lý thành ảnh, cuối cùng mới cố thể hiển hiện trước mắt nhà khoa hoc địa chất bản vẽ mặt cắt dưới đất rõ nét, giúp cho họ phán đoán các vỉa quặng dưới đất.
Hiện nay rất nhiều nước phát triển mỗi ngày đều sử dụng máy tính cao tốc để xử lý khối lượng lớn các số liệu thãm đò do sóng âm thành ảnh sản sinh, từ đó mà vẽ ra rất nhiều hỉnh mặt cắt dưới đất. Theo thống kê, trên 80% mỏ dầu và mỏ khỉ đốt thiên nhiên hiện nay trên thế giới thông qua việc kết hợp giữa kỹ thuật máy tính và kỹ thuật thành ảnh sống âm, mà tìm ra. Lợi dụng phương pháp này, thông qua việc thăm dò các tầng cạn, cố thể giúp con người tìm được mò than ,1110 kim loại và mỏ nước ngàm.
ÌỳịẶò thông là việc lớn liện quan đến quốc kế dân sinh Nếu như giao co thu online thông củạ một thảnh phố chen chúc, đựờng phò thường thường tác nghẽn, thi sẽ đem lại cho sản xtiẩt và đài sốngco thu online cửa dân rất nhiều khó khản: ổ tô thường xuyên diíng xe có thể lâm cho lượng dầu tiếu hao và ỉượng khi thải thấi ra tảng lên, làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm của thành phố. Đố nâng cao hiệu suất vận chuyến, làm cho giao thông thông suốt khỏng tác nghẽn, giảm bớt tai nạn giao thông thỉ cần phải quản lý hợp lý và khoa học đỏi với giao thồng.
Tinh trạng giao thông luôn luôn cố thể thay đổi, dù cho lâ giao thông của một ngã tư đường, đêu có quan hệ đ<‘;n lát nhiêu chỗ giao nhau và đoạn đường lân cận. Đứng trước cục diện thay đối tức thời phức tạp rối rắm như vậy, thì dù cho do một cảnh sát giao thông được huấn luyện cẩn thận chỉ huy, cũng có thể làm cho anh ta cảm thíĩv ỉ ực bnt tòng tám. Hiện nay, giao thông thành phố đang đán dàn do máy tính chỉ huy, tỉnh trạng giao*thống hoàn toàn đã thay đổi.
Từ những năm 60 trở đi, rất nhiều quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu dùng máy tính điện tử để chỉ huy giao thông
Thoạt đàu người ta tỉến hành “khống chế điểm” đối với các chỏ giao nhau của đưòng xá, dựa theo quy luật cố định, tự động thay đổi đòn tín hiệu xanh đỏ, để hướng dẫn xe cộ qua lai chỗ đường giao nhau.
; Sau nàv bát đầu lợi đụng máy tinh điện tử tiến hành *điều khiển tuyến* của một đoạn đường, đxêụ này yêu càu phải lắp máy quay ca me ra và bộ truyền cảm ồ các điếm giao nhau, thông qua chúng thu thập các thòng tin như
tuvng*’ toíẬt vlộ oủu xt* 1>Ộ ,|Un ifVt V v„ ám vftn I“!*y tinh đtí mrt> Vinh pi\Avt Urh, linh Kirttì VA &lm vn
định Như Vừy, otU’ lUếivt ^ịun nlmụ Mf’ UhÒttK rfin
IhM Kức 0%ặ: IhíUiỊ! va vnMih H|\I ịịUìu í.ÌỊỏnr* lì Mi #M*»h t1A
tự thrtY ttAl,

cờ thủ
tt&n uuiy Utth fiè I’ó thể ofttt 0\t vAo thvh huOhK titing thay đổiv líỉ>h hoạt chi huy NO cộ qm\ u>l Vi dụ, khi xo cộ tvAn mộỉ hướng nào đó đột nhi&tv trtng lổn, sO tự động thay đổi khoàng crtoh thòi jjian của vỉệo chuyển đổi đòn xanh đô,
Nếu như điểm giíio nhau cùa một khu vực nào ứô tương đối nhiều, xo cộ qua lại vô cùng nhộn nhịp ih\ c&n phối tiến thêm một. bước sừ dụng phuong thủc ’difcu khiến diện”, lức này phỉYi HÙ dụng aác bộ Ivuyôn cám ìịp trên cốc đoạn clưìmg vù các điổm gi ĩ vo tthau» lièn tục thu thập các thống tin của vùng này* tức lồ các sỗ liệu nhvi số lượng xe cộ thông qua giao điếm hoộc dlíug lại chò dẹì và có thể báo cáo cho trung tâm điều khiển giao thímg bất cứ lúc nào. Trong một thành phố đa thực hiẶn tự động hóa quàn \ý giao thông, đều cô mội trung tam diều khiển giao thỏng. Trong phòng íilều khiển của tvung tâm này có bảng hiổìì 1hị địa dô cữ lỏn màn lunh vồ tuv&n và bỏng hiển thị thông tln giạo thòng, lrf»n bảng co tthĩlivg tuyến giao thỗng, những giao diím đầu đang sảng Ệặm.
chi thị, khi cổ một cỗ xe chạy vào một giao điếm, đèn chi huy sẽ *áftg lẽn, hiến thị vị tri chính xác của nó. Máy tính trong phóng đièu khiển phân tích tinh huống các đoạn đường* các điểm giao nhau, sau dó phát lệnh điều khiến đếri các đèn xanh đỏ của các điểm giao nhau khu vực nảy, túy cơ ứng biến sử dụng các biện pháp giao thông chi đẫn phòng tránh tác đường và có thể khiến cho lượng lưu thông xe cộ của các giao điểm khu vực này là hơp lý nhất đối với toàn cục, cũng là hiệu quả tốt nhất.
Giả dự co xe cứu hỏa, xe cứu thương càn khẩn cấp Luật chơi Cờ Úp đi qua một điểm giao nhau nào đó, camera của các giao điểm sỗ có thể kịp thởi thông báo tỉnh huống cho trung Luật chơi Cờ Úp tám đíềư khiển, còn máy tính liền nhanh chống phát lệnh khiến tín hiệu đèn đỏ lập tức biến thành đèn xanh, thế là xe cứu thương, sẽ chữa cháy có thể vượt qua không trở ngại-
Những nảm 80, chi huy giao thông lại tiến vào giai đoạn lự động h<5a, trí nâng hóa. Máy tính cùng với lái xe có thế tiến hành *đối thoại người – máy”, máy tính có thế chi rỗ cho lái xe một tuyến đường xe chạy thõng suốt khổng cố trở ngại. Sau khi sử dụng máy tính tiến hành chi huy tự động hóa, trí náng hóa đối với giao thông, thời gian chạy xe của xe cộ nđí chung cd thể rút ngấn tám đốn mưài phằn trám, số lần dừng xe trong khi chạy xe có thể giảm đi 20 – 30%, lượng khí thải thải ra của xe cộ có thế hạ thấp 20 – 25%, tai nạn giao thông có thể giảm đi 10%,

Share this post

Post Comment