Lỡ làm ruộng hồ vỡ lẽ kính rồi, phải khắc phục như thế nào? Cấp cứu ngay để nó chẳng hề xảy ra vấn đề gì trước khi được đưa đi thay kính mới chứ còn gì nữa? Theo dõi ngay những trật tự, cách giải quyết lúc làm cho vỡ kính đồng hồ và một số phương pháp để đồng hồ mang kính…