Liệu ông ta có chịu trả hay không ? Tôi không gọi Sanders ; tôi không báo cảnh sát. Tôi đã ký một hợp đồng ngầm vối chính tôi. Phải đấu tranh, phải cố gắng tranh thủ thời gian. Phải…

Ghomeshi cuối cùng tát, đấm, bit, nghẹn ngào, hay bóp chết chúng, phụ nữ tuyên bố. Một phụ nữ cho biết Ghomeshi nghẹn ngào của cô gần như đến bất tỉnh. Một người khác nói cô khó thở như cái…

Collins từ điển nói rằng đây là một thế kỷ 19 co của “người yêu”, một thuật ngữ của thân mật, đặc biệt là với phụ nữ. Từ năm 1887, tuy nhiên, nó được chứng minh là có nghĩa là…