Đồng euro của Hi Lạp đang chết dần.

Cho dù Hy Lạp bỏ phiếu có hay không, đồng euro không thể tồn tại.

Cho dù Hy Lạp bỏ phiếu để sao lưu hoặc từ chối thắt lưng buộc bụng vào ngày chủ nhật, đồng euro trong hình thức hiện tại của nó là chết, và đúng như vậy. Các cấu trúc bị lỗi là nền tảng cho nó…