Tưòng lát đá hoa cương và nền dân tộc kinh

Liệu ông ta có chịu trả hay không ?
Tôi không gọi Sanders ; tôi không báo cảnh sát. Tôi đã ký một hợp đồng ngầm vối chính tôi. Phải đấu tranh, phải cố gắng tranh thủ thời gian. Phải
làm cho thi hài Angie mất tích. Áo sơmi dính chặt vào lưng, tôi đi thăm dò địa điểm mà tâm trí thì hình dung ra những tít báo kể lại sự kiện này :.

Trong tôi tuyệt nhiên không hể có một dân tộc nùng ý nghĩ nào về phương cách dân tộc nùng xử lý vụ này cả. Phải có thòi gian suy nghĩ, vài giò hoặc vài ngày. Tôi tới bên cạnh Angie.

Nàng không còn là một người đàn bà nữa, mà chỉ còn là một cái xác, một khối, một vật.

Tôi khóc, không phải vì ưu phiền, mà vì sốc.

Tôi dân tộc hoa ngắm nàng dân tộc hoa . Nàng có vẻ mênh mông vói đôi tay rất dài, cái đầu rất to. Một ngưòi khổng ìồ. Làm thế nào được với xác một người khổng lồ ? Làm sao cất giấu được bây giờ ? Rồi sau đó ? Tôi nêu lên nhiều. Trỏ về Beverly Hills một mình và báo vối Philip là Angie đã đi Kenya trước một mình, so vối dự định ? Không được.

Không dân tộc kinh trỏ lại Beverly dân tộc kinh Hills. Angie
vốn được coi như một con người kỳ cục và tính khí thất thường, có thế sau một buổi bàn luận đã dám tự. Cũng khó tin ! Nhưng trước mắt, những cách giải thích kiểu đó không quan trọng. Vấn đề là phải làm sao phi tang thi hài nàng. Chôn nàng vào đâu bây giờ ? Tôi đang ồ trong cái hầm boongke khoét ngay vào vách đá ; tưòng lát đá hoa cương và nền. Con đưòng phụ hâu như luôn luôn vắng vẻ.

Share this post

Post Comment