Cùng teen HUBT chụp ảnh kỷ yếu với trang phục con thú

Những thuận lợi mà theo thầy hiệu trưởng Lê Tiến đó là những thuận lợi cơ bản, Đó là tập thể lãnh đạo giáo viên và nhân viên của nhà trường đã là một khối đoàn kết nhất trí, đặc biệt ở trong các tổ chuyên môn các tổ viên luôn  luôn giúp đỡ nhau về chuyên môn nhằm nâng cao hiệu suất giờ lên lớp.

Với tâm trạng rất vui, thầy hiệu trưởng Lê Tiến Thu nói với tôi:

Đã nhiều năm qua, trường trung học phổ thông Quang Trung chúng tôi Chụp ảnh sự kiện  không có vấn đề gì nổi cộm anh ạ. Các thầy cô giáo luôn gắn bó với tổ chuyên môn, với nhà trường và có trách nhiệm cao trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thuận lợi đặc biệt mà nhà trường chúng tôi có được là sự quan tâm chỉ đạo đúng hướng và sát sao của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội.

Tiếp đó tôi hỏi thầy về công tác chỉ đạo, quản lý chụp ảnh ăn hỏi  của ban giám hiệu nhà trường trong hoạt động dạy của thầy và học của trò trong nhà trường. Bước vào năm học 2007-2008 nhà trường có tổng số 2.063 học sinh được biên chế vào 43 lớp. Số giáo viên và cán bộ nhân viên trong trường có 98 người chưa kể hợp đồng.

Thầy Thu cũng đã cho tôi biết khá chi tiết về công tác quản lý và tổ chức điều hành của ban giám hiệu nhà trường với chủ trương: “Kỷ cương trong quản lý, thực chất trong đánh giá” nhằm đạt được kỷ cương nề nếp có hiệu CỊUỒ CÍU). 1 rong đo nội dung đâu tiên mà tháy trao dổi là V1ỘC xây dựng kế hoạch của ban giám hiộu dối với mỗi năm học của nhà trường.

Dựa trôn kế hoạch đổu năm của Bộ Giáo đục I Đào tạo và cụ thể là của Sở Giáo đục I Đào tạo Hà Nội, ban giám hiệu nhà trường đã đự thảo kế hoạch, xây dựng chỉ tiôu chụp ảnh đám cưới  và những biện pháp thực hiện thồng qua liên tịch nhà trường. Sau đó nội dung kế hoạch được thảo luận thống nhất tại hội nghị viên chức của trường hàng năm rồi tiến hành giao chỉ tiêu tới từng tổ nhóm chuyên môn và chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân cán bộ giáo viên.

Share this post

Post Comment