Điều này được hiểu rằng các hoạt động quốc tế của Alibaba nokia 8800

Về các số liệu để có được thông qua, Alibaba nokia 8800   B2B là thông qua các cấp độ để có được thông qua các dữ liệu cơ bản, bao gồm cả dữ liệu khách hàng, nokia 8800   xây dựng CSDL lớn nhất thế giới của các DNNVV, thông qua phân tích dữ liệu và khai thác khả năng để xây dựng một hệ thống tín dụng. Một số thông tin này là nền tảng kết tủa, một số khách hàng ủy quyền. Full Lee cho biết, nhiều khách hàng đã tích cực tham gia vào các thử nghiệm trong quá khứ. “Về cơ bản, chúng ta sẽ được chia thành năm giá từ AAA xuống BB, xếp hạng tín dụng dưới đây có nhiều vốn chủ sở hữu của tài chính, thương mại, quy định của chính phủ và các khía cạnh khác.”
nokia 8800
dã được phối hợp thông qua một trong hơn một khoản vay hàng chục ngân hàng chảy Alibaba đưa ra mô hình của sự hợp tác là để cung cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài vừa và nhỏ xuất dữ liệu từ một trong những ngân hàng hàng đầu, các dữ liệu động có thể được truy trở lại quan sát để giúp các ngân hàng hiểu và nắm vững các doanh nghiệp trong các điều kiện vận hành và các ứng dụng cho vay thực tế, để giải quyết các ngân hàng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và điều khiển gió khó khăn. Điều này được hiểu rằng việc cho vay nước thủ cho đến nay đã tích lũy gần 10 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ người nghèo dưới 0,5%.
  Lee giới thiệu đầy đủ, thông qua Alibaba B2B và Ngân hàng SME đã mở liên kết như nhiều như một chục, mà đã trở thành một lối thoát để thực hành tổ chức tài chính để khám phá những B Tài chính lớp Internet. Ngoài ra cho các ngân hàng trong nước, Alibaba B2B còn có một số doanh ở nước ngoài của các tổ chức tài chính để cung cấp các dịch vụ tài chính cho người mua ở nước ngoài, số tiền cao nhất lên đến $ 300,000.
  ”Tín dụng = giàu có” giữa Alibaba và các tổ chức tài chính, các dấu bằng được vạch ra. Lee thừa nhận rằng toàn bộ những điều này: “Người mua Ali nền tảng, miễn là tích lũy tín dụng là tốt, ngay cả khi không có tiền, các nền tảng trong tương lai hoặc các tổ chức tài chính để ứng trước kinh phí để làm kinh doanh với bạn!” Đây là một lợi ích cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng cũng để hỗ trợ các ngành công nghiệp tài chính Perfection ngân hàng Internet Class B, cho vay SME để giải quyết một động thái mạnh mẽ.

Share this post

Post Comment