Lắng cho anh hơn Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu xanh nhạt cũ

– Eric, nếu anh có là con đẻ của tôi thì tôi củng không lo lắng cho anh hơn.

– Đã xảy 1a chuyện gì vậy vertu ?
Ong ta nhún vai:
– Có vertu vấn đề. Eric ạ. Má tôi nóng bừng như tất cả những tên dối trá khác, khi nghe có ai nói một câu gì có vẻ có ẩn ý là lập tức tôi.

– Tôi hy vọng rằng ông chẳng có điều gì oán trách tôi. Ông ta kêu lên :
– Lạy Chúa, không ! Anh hãy tin tôi, hàng ngày tôi tạ ơn Chúa đã xui khiến cho Angie gặp và quen anh. Nhưng tôi sợ Angie không đánh giá được đức tính của anh đúng vối thực chất của nó. IÝ ông nghĩa là Nokia 8800 thế nào ?
Ông Nokia 8800 ta cúi về phía tôi ị
– Nàng hay thay đổi ý kiến. Sô phận đã chà đạp nàng, chúng ta thừa nhận điều đó. Nhưng vì nàng được cha quá nuông chiều cho nên nàng quen thói chỉ biết thấy người khác cúi đầu trưốc mặt nàng. Khi cảm thấy người khác phản ứng là nàng tuyên bô mình là kẻ bất hạnh, không được người ta yêu, không được. I Sean, xin ông nói rõ hơn cho. Sáng nay, tôi tạm biệt một người vợ C.

Ó vẻ yêu tôi. Bây giờ là 10 giờ và theo ông thì mọi sự đã thay đổi. Vậy trong hai tiếng Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu xanh nhạt cũ đồng hồ đó, ông đã nghe thấy những gì ?
i Tất cả những Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu xanh nhạt cũ chuyện đó chỉ mối xảy ra sáng hôm. Thực ra. anh đang ở mức đáng báo động từ mấy tuần nay rồi.

– Mức báo động nào ?
Những hiện tượng co thất chạy rần rần ở bắp chân tôi.

– Ông nói thang vào vấn đề đi, Sean. Tôi thích như vậy hơn.

Share this post

Post Comment