Kiếm các nhà thầu sơn – nhưng nó rất hữu Bảng báo giá sơn nhà

Hầu hết các doanh nghiệp đang trực tuyến những ngày này và các hoạ sĩ không phải là ngoại lệ. Điều này có thể cung cấp cho Bảng giá sơn nhà bạn nhiều thông tin hữu ích về bất kỳ họa sĩ tiềm năng nào mà Bảng giá sơn nhà bạn đang xem. Mặc dù đó là thông tin họ muốn bạn biết, rất hữu ích để giúp bạn hiểu những dịch vụ mà nhà thầu cung cấp và. Trang web và địa điểm kinh doanh của họ cũng có thể giúp bạn thể hiện mức độ chuyên nghiệp của họ.

Tìm hiểu để nhận ra các nhà thầu tranh tinh ranh. Khi nhà thầu sơn của bạn muốn được thanh toán bằng tiền mặt, có điện thoại di động nhưng không có điện thoại.

Nhà thầu sơn đã thành lập hoạt động như bất kỳ doanh Bảng báo giá sơn nhà nghiệp nào khác, với địa chỉ kinh Bảng báo giá sơn nhà doanh ổn định, danh thiếp. Hãy thận trọng nếu một nhà thầu sơn cung cấp một số loại giảm giá đặc biệt ~~cho gia đình~~ hoặc ~~cho người cao. Hãy nhìn vào những lá cờ đỏ sáng này. Kiểm tra với Better Business Bureau.

Một khi bạn tìm được một nhà thầu sơn, bạn nên liên hệ với Văn phòng Kinh doanh Tốt hơn tại địa phương của bạn. Hỏi xem đã có bất kỳ khiếu nại nào về nhà thầu sơn đang được đặt câu hỏi và liệu họ có bất kỳ thông tin. Nhà thầu sơn có thể là thành viên của Better Business Bureau và nếu có thì họ sẽ cho bạn biết năm bắt đầu các nhà.

Better Business Bureau cung cấp dịch vụ này miễn phí và bạn có thể gọi với bất kỳ công ty nào bạn muốn biết thông. Xác nhận rằng nhà thầu có bảo hiểm thích hợp. Mỗi nhà thầu sơn hợp pháp phải có bảo hiểm thích hợp (điều này sẽ thay đổi từ tiểu bang này sang tiểu bang và.

Thông tin này có thể sẽ được liệt kê trên thẻ kinh doanh cùng với số giấy phép của họ, vì vậy nếu bạn muốn. Nhà thầu không có bảo hiểm thích hợp là một lá cờ đỏ lớn – và bạn nên tìm một nhà thầu mới càng nhanh càng tốt. Nếu không có thông tin về bảo hiểm, hãy yêu cầu nhà thầu ngay nếu họ có bảo hiểm thích hợp mà họ cần theo luật. Yêu cầu một ước tính chắc chắn về thời gian công việc sẽ mất. Nhiều người có thể nghĩ về việc này bất cứ khi nào họ bắt đầu tìm kiếm các nhà thầu sơn – nhưng nó rất hữu.

Share this post

Post Comment