Những bức ảnh kinh khủng trong lần khủng bố 11/9 candy crush saga

Số liệu trên CNN cho thấy, hơn 2.900 đã chết, 3.051 những đứa trẻ em đã mất cha và mất mẹ chỉ tìm thấy  291 thi thể còng nguyên sau vụ khủng bố 11/9/2001. vụ đánh bom này coi là một “đòn chí mạng” đối với những cường…