Các panellist được hỏi nếu các http://chiencohuyenthoai.org/ vũ công ăn mặc “khiêu khích” khi bị tấn công bởi một người đàn ông. Mặc dù đã xin lỗi, trong lập luận của mình, ông sẽ không lùi bước. Luis Ventura không rời…