Hai người mặc thường phục bỗng xuất hiện hai bên cửa xe, dí súng vào bên sườn tôi, bảo: Xin lỗi, chúng tôi được lệnh bắt anh! Họ trưng thẻ cảnh sát và bản danh sách những sinh viên chơi…