Thị trường bất động sản đang nóng lên.

Lãi suất thế chấp tăng lên làm tăng doanh số bán nhà do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính.

Trong hơn 30 năm, lãi suất thế chấp luôn tăng lên đã làm tăng doanh số bán nhà do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính. Theo National Association of Realtors, doanh số bán nhà mới tăng lên với tốc độ hàng năm được…