ỨNG DỤNG CỦA SIRI TẠO DỰNG IPHONE 4S

Hiện nay, Siri là một ứng dụng rất quen thuộc khi nhắc đến với bất cứ ai đã và đang dùng Iphone vì tính năng vượt trội và độc đáo của nó. Siri được Apple cho ra mắt với người…