Solar Impulse bắt đầu cuộc hành trình dài nhất vòng quanh thế giới.

Solar Impulse bắt đầu cuộc hành trình dài nhất vòng quanh thế giới.

  Solar Impulse 2 bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới với lộ trình của nó từ Al Bateen sân bay từ Abu Dhabi, UAE. Một nhóm nghiên cứu cố gắng để bay một máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời trên thế giới…