Microsoft muốn khuyến khích giáo viên chơi Minecraft.

Microsoft ra mắt trang web giáo dục khuyến khích giáo viên chơi Minecraft.

Minecraft là cổng thông trong giáo dục nhằm mục đích để cho các nhà giáo dục chia sẻ lời khuyên về việc làm thế nào trò chơi phổ biến của Mojang có thể được sử dụng để dạy cho trẻ em. Hàng triệu trẻ em đang…