Các nhà chức trách của các nước Baltic diễn tập “tẩy rửa” Klaipeda từ “ly khai” nói tiếng Nga thời loạn mobile

Thời loạn mobile 16 tháng 3 dẫn trong các game thoi loan mobile 2016 bài tập quốc gia lớn nhất của các lực lượng game thoi loan mobile 2016 vũ trang (AF) của Lithuania “Thunderbolt – 2016”. Phần chính của cuộc tập trận diễn ra ngay…