Ólafsson mô tả văn hóa Iceland là “có khả năng đối phó với bất cứ   trum ban ca điều gì.” Điều này cảm giác đàn hồi, ông giải thích, là vô cùng cần thiết sau sự sụp đổ tài…

Các hoạt động chung là thêm bằng chứng về mối quan hệ hợp tác nhiều hơn giữa Mỹ và Mexico trong việc đàn áp về cartel ma túy có trách nhiệm dành hàng tỷ đô la giá trị ‘chất ma…