Mễ Ni cát bụi dặm đường lao đến quán cà phê ấy. Cô ngồi ở chỗ có ánh đèn sáng nhất, xung quanh tĩnh mịch. Ngoài cửa sổ mọi người đạp xe đi lại, nói chuyện, tìm chỗ đỗ xe……